Μια εβδομάδα γεμάτη από events…

Από 12 έως 20 Μαΐου, φορείς της Βορείου Ελλάδος συγκεντρώνουν και συντονίζουν τις εκδηλώσεις τους σε μια εβδομάδα, προσπαθώντας να αποτελέσει πόλο έλξης η Θεσσαλονίκη για όλη τη Νότια Ευρώπη. Έτσι, η τρίτη εβδομάδα του Μαΐου, έχει αέρα τεχνολογίας, εκπαίδευσης, καινοτομίας.

12 έως 20 Μαΐου, σημείο αναφοράς η Θεσσαλονίκη.

Από 12 έως 20 Μαΐου, φορείς της Βορείου Ελλάδος συγκεντρώνουν και συντονίζουν τις εκδηλώσεις τους σε μια εβδομάδα, προσπαθώντας να αποτελέσει πόλο έλξης η Θεσσαλονίκη για όλη τη Νότια Ευρώπη.

Έτσι, η τρίτη εβδομάδα του Μαΐου, έχει αέρα τεχνολογίας, εκπαίδευσης, καινοτομίας.

THESSWEEK, η εβδομάδα θεσμός για την πόλη της Θεσσαλονίκης.

Ποιες εκδηλώσεις μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα του Thessweek;
Όλες οι εκδηλώσεις, αρκεί να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

  1. Να λάβει χώρα στο διάστημα 12-20 Μαΐου 2018
  2. Να έχει σχέση με την τεχνολογία ή την καινοτομία
  3. Να έχει αναμενόμενο αριθμό συμμετεχόντων μεγαλύτερο από 40 άτομα
  4. Να μην αποτελεί εμπορική προώθηση ενός προϊόντος ή μιας λύσης από κάποια εταιρεία ή όμιλο εταιρειών